Het sportbeleid van CDA, PvdA en Christen Unie

De formatiegesprekken voor een nieuwe coalitie zijn in volle gang. CDA, Partij van de Arbeid en Christen Unie zullen waarschijnlijk vanuit het kabinet een behoorlijke vinger in de pap krijgen in de landelijke politiek voor de komende jaren. In dit stuk zal ik de drie partijen op sportgebied aan de tand voelen.

Waarom sport?

Partij van de Arbeid en CDA zijn het redelijk eens wat betreft de redenen om in sport te investeren. Net als de Christen Unie zien ze sport als bindmiddel in de samenleving en als middel om de gezondheid te verbeteren. In tegenstelling tot de Christen Unie geven ze echter naast aan breedtesport, ook aan topsport prioriteit. Als reden geven ze hiervoor dat topsport bijdraagt aan een gevoel van trots, reclame is voor Nederland en tevens breedtesport stimuleert.

Breedtesport stimulering

De Christen Unie lijkt te kiezen voor een el cheapo oplossing. Er moet aandacht zijn voor sport op scholen en verder moeten buitensporten ondersteund worden door het aanleggen van routes en voorzieningen voor sporten als hardlopen, fietsen, kanoën, wandelen etc.

Ook het CDA is niet van plan fors te investeren in breedtesport. In het verkiezingsprogramma voor de 2e kamerverkiezingen in 2006, wordt sport behandeld binnen een paragraaf over het stimuleren van vrijwilligerswerk. Onder het motto: “Regel het maar, we zullen jullie niet hinderen”.

De Partij van de Arbeid ziet graag sterke sportverenigingen. Dit willen ze bereiken door sportlocaties in wijken in te bouwen, jeugdsportfondsen te stimuleren op gemeentelijk niveau en wetten en regels moeten voor sportverenigingen “beperkt en simpeler worden om vrijwillige sportbestuurders niet te frustreren.” De vraag is echter in hoeverre de PvdA weet waar ze het over heeft, want naar mijn idee valt het nog wel een beetje mee aan welke wetten en regels sportverenigingen zich moeten houden.

Topsport stimulering

Het CDA laat weten dat Nederland de ambitie moet tonen om beschikbaar te zijn voor grote sportevenementen. Het is dat er letterlijk gesproken wordt over ambitie, want “beschikbaar zijn” komt op mij weinig ambitieus over.

De Partij van de Arbeid heeft een eigen visie op het topsportbeleid. Ze willen 10 topsporten aan (laten) wijzen en daar vervolgens extra in investeren. Zowel in opleiding en training als in het aantrekken van evenementen.

De Christen Unie laat topsport zichzelf bedruipen.

Conclusie

Mocht de coalitie PvdA, CDA, Christen Unie daadwerkelijk doorgang vinden, dan verwacht ik geen grote financiële impulsen in de sport. Alle drie de partijen vinden breedtesport belangrijk, maar niemand is bereid daar veel in te investeren. Ik vermoed daarom dat er niet veel zal veranderen. Op topsportgebied is CDA een grijze muis, PvdA ambitieus en CU terughoudend. Ook hier verwacht ik daarom weinig veranderingen.

Bronnen:

Please follow and like us:

By Leendert

Leendert van Achteren is a Business Analyst and part-time Web Entrepreneur. He's building and managing websites with SEO in mind He's writing about anything that has his interest, but especially focusing on market transparency for consumers.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.