BTW betalen over Google Adsense inkomsten? update

adsense In augustus 2008 schreef ik al over of je nou wel of niet geacht wordt BTW te betalen over Google Adsense inkomsten. De conclusie was toen “nee”. Veel bezoekers waren hierin geinteresseerd en er is ook behoorlijk op gereageerd. Begin dit jaar kwamen er nieuwe voorwaarden voor het gebruik van Adsense. De Euro kwam beschikbaar in de rapportage, maar tot mijn schrik staat Google in deze overeenkomst voor:

(c) “Google”: de naar Iers recht opgerichte vennootschap Google Ireland Limited, ingeschreven onder nummer 368047, kantoorhoudende te Gordon House, Barrow Street, Dublin, 4. Het BTW-nummer van Google is IE6388047V.

Google AdSense Voorwaarden Na Euro

Dit terwijl ik in mijn vorige post had geargumenteerd dat ik geen BTW hoefde te betalen omdat we te maken hebben met een elektronische dienst naar een partij buiten de EU. Ierland is een EU-land. Zie hieronder hoe Google gerepresenteerd werd vóór de euro-introductie in Adsense.

1. Your relationship with Google
1.1 Your use of Google’s products, software, services and web sites (referred to collectively as the “Services” in this document and excluding any services provided to you by Google under a separate written agreement) is subject to the terms of a legal agreement between you and Google. “Google” means Google Inc., whose principal place of business is at 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States. This document explains how the agreement is made up, and sets out some of the terms of that agreement.

Google AdSense Voorwaarden Voor Euro

Google AdSense Localised Terms NL

Voordat ik de nieuwe voorwaarde zou accepteren ben ik daarom opnieuw op zoek gegaan naar de regels van de Belastingdienst. Euro’s in de rapportage zijn fijn, maar het moet me geen geld kosten!

De Belastingdienst heeft haar informatie online uitgebreid en zegt nu het volgende:

Diensten zijn in principe belast in het land waar de ondernemer die de dienst verricht, woont, is gevestigd of een vaste inrichting heeft. Op deze regel bestaat een groot aantal uitzonderingen:

* diensten die betrekking hebben op onroerende zaken. Vooral van belang bij onroerende zaken in het buitenland. Deze diensten zijn namelijk belast in het land waar de onroerende zaak zich bevindt;
* vervoersdiensten bestaande uit het vervoer van personen en goederen. Deze diensten zijn belast waar het vervoer daadwerkelijk plaatsvindt;
* culturele, artistieke, sportieve, wetenschappelijke en soortgelijke activiteiten, laden, lossen of soortgelijke activiteiten die samenhangen met vervoer, en werkzaamheden inclusief deskundigenonderzoeken wat betreft roerende zaken. Deze activiteiten en werkzaamheden zijn belast waar zij daadwerkelijk plaatsvinden;
* elektronische diensten zijn belast binnen de EU als daar het verbruik plaatsvindt.
* de volgende diensten die u verricht voor ondernemers of afnemers buiten de EU, zijn belast in het land waar de afnemer van de dienst woont, is gevestigd of een vaste inrichting heeft:
– overdracht en verlening van auteursrechten, octrooirechten, licentierechten en soortgelijke rechten;
– reclamediensten;
– diensten op het gebied van de advocatuur, accountancy en dergelijke, alsook informatieverwerking en -verschaffing;
– verbintenis om een beroepsactiviteit of een auteurs-, octrooi-, licentierecht, recht op fabrieks- en handelsmerken of soortgelijk recht niet (geheel) uit te oefenen;
– verzekeringsdiensten, financiële diensten en bankverrichtingen, met uitzondering van de verhuur van safeloketten;
– terbeschikkingstelling van personeel;
– verhuur van roerende zaken, met uitzondering van vervoermiddelen;
– telecommunicatiediensten;
– radio- en televisieomroepdiensten;
– bemiddeling bij de verlening van de diensten, als hiervoor in dit onderdeel genoemd, door tussenpersonen die handelen op naam en voor rekening van een ander.

Raadpleeg het hulpmiddel Plaats van dienst voor nadere informatie.

De sleutel zit hem in een nieuwe tool op de site van de Belastingdienst: “het hulpmiddel Plaats van dienst”. Aangezien in bovenstaand overzicht “reclame” wel apart genoemd wordt, maar alleen naar buiten de EU.

Ik heb het hulpmiddel ingevuld:

Geldt voor u het volgende?

 • Hebben de diensten te maken met onroerende zaken? nee
 • Is er sprake van intracommunautair goederenvervoer? nee
 • Gaat het om goederenvervoer buiten de EU? nee
 • Gaat het om personenvervoer? nee
 • Gaat het om diensten die te maken hebben met goederenvervoer? nee
 • Gaat het om diensten die te maken hebben met cultuur, kunst, sport, wetenschap, ontspanning of onderwijs? nee
 • Hebben de werkzaamheden te maken met goederen? nee
 • Gaat het om een of meer van de hieronder genoemde diensten? (…),reclame,(…) ja
 • Woont de afnemer buiten de EU? Is zijn bedrijf buiten de EU gevestigd, of heeft hij daar een vaste inrichting?nee
 • Voldoet de dienst aan alle onderstaande voorwaarden? nee* De dienst wordt verleend aan een lichaam (organisatie) in Nederland dat geen ondernemer is.
  * De dienst wordt verleend door een ondernemer die buiten de EU woont of is gevestigd, of daar een vaste inrichting heeft.
  * De dienst wordt verleend in Nederland.
 • Is de afnemer van de dienst een ondernemer? ja

En vervolgens was het resultaat:

De plaats van dienst is het land waar de afnemer van de dienst woont, is gevestigd of een vaste inrichting heeft.
De btw wordt verlegd naar de afnemer. De afnemer van de dienst moet btw-aangifte doen.

Conclusie: Google betaalt de BTW. Ik geniet nu zorgeloos van mn rapportages in Euros en zie de BTW aangifte met vertrouwen tegemoet.

Update 4-1-2010: Google Adsense Voorwaarden toegevoegd.

Update 10-1-2010: Klik hier voor BTW over Adsense vanaf 2010.

Please follow and like us:

By Leendert

Leendert van Achteren is a Business Analyst and part-time Web Entrepreneur. He's building and managing websites with SEO in mind He's writing about anything that has his interest, but especially focusing on market transparency for consumers.

14 comments

 1. word die belasting er automatisch van je inkomsten eraf gehaald of moet je zelf sturen?

 2. Do we have to have a business adsense account instead of a personal account for this to be right and the BTW to be paid by Google Ireland?

  Do you have personal or business accounts?

  Any help appreciated!
  (I’m sorry my dutch is not good enough to write yet)

 3. Thanks a lot for all this explanations. I was doing today my VAT declaration and I did not have a clue how to handle the Google Adsense revenues !!

 4. Leuk. Maar heb je ooit Google een factuur gestuurd? Ik krijg mijn geld gewoon zonder te factureren. Moet ik iets anders doen?
  Graag meer info.

 5. Vergeet niet een opgaaf ICP te sturen vanaf deze maand.
  Overigens ga ik er vanuit dat er verder niets verandert per dit jaar. De BTW verleg ik via een factuur naar Google Ierland. Ik geef dit aan in mijn aangifte BTW.

 6. Bedankt voor de uiteenzetting. In 2009 had ik alles nog in dollars staan bij Adsense. Toen was het voor mij duidelijk dat ik geen BTW hoefde af te dragen, omdat ik een (reclame)dienst leverde aan een niet EU land.

  Ik heb de overeenkomst met Google Ireland al die tijd nog steeds niet geaccepteerd. Ik wil wel graag over naar euro’s maar wil niet 19% van de Adsense inkomsten afdragen.

  Met de wijzigingen in de BTW regeling in 2010 is het duidelijk dat ik de overeenkomst met Google Ireland kan accepteren en mijn account om kan zetten in Euro’s, zonder nadelige gevolgen. Dat baseer ik op de volgende uitspraak van de belastingdienst:

  ‘U verricht diensten in een EU-land. Bijvoorbeeld, u verricht een dienst voor een Duitse ondernemer. De hoofdregel per 1 januari 2010 is: de afnemer geeft de btw aan in eigen land.’

  Google Ireland neemt de dienst af en zal dus BTW moeten afdragen in Ireland.

  Ik moet wel een factuur sturen naar Google met daarop vermeld ‘BTW verlegd’. De intracommunautaire dienst moet ik opgeven bij de BTW aangifte.

 7. Volgens mij veranderd er niets.

  Als je diensten verricht dan betaalt de afnemer de BTW in eigen land.
  Je moet wel aangifte doen van de dienst met verlegde BTW. De belastingdienst haalt dan de BTW terug. Die BTW cirkel begrijp ik niet helemaal omdat je een factuur zonder BTW moet opmaken (je ontvangt dus ook geen BTW en je hoeft niets af te dragen).

 8. Vanaf 2010 komt hier verandering in, en moeten we volgens mij wel btw afdragen…

  “Vanaf 2010 berekent u meestal geen btw meer over diensten die u verricht in het buitenland. Want de nieuwe regel bij diensten in de EU is: de ondernemer die diensten afneemt, geeft de btw aan in eigen land.”

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.